اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ – بیماری های غدد و متابولیسمharrison 2018
0 (0)

0دیدگاه کاربران

دسته: , , , ,
برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

در انبار موجود نمی باشد

اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ – بیماری های غدد و متابولیسمharrison 2018

0 (0)

0دیدگاه کاربران

دسته: , , , ,
برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2,390,000 ریال

نقد و بررسی اجمالی

شابک-۱۳: ۹۷۸۹۶۴۹۸۷۸۸۳۶
اثر حاضر ترجمه ی ۴۶ فصل مربوط بیماری های غدد و متابولیسم ویراست بیستم Harrison’s principles of internal medicine است. علاقمندان به طب داخلی و رشته غدد درون ریز در تمام رده ها از دانشجویان، کارورزان و دستیاران تخصصی و فوق تخصصی و فارغ التحصیلان می توانند از این کتاب استفاده کنند. کتاب پیش رو همچنین حاوی اطلس تظاهرات بالینی بیماری های متابولیک است.

تحت نظارت:دکتر منوچهر نخجوانی /ترجمه:دکتر نیلوفر جوهری ورنوسفادرانی / دکتر سپیده طیبی

مباحث کتاب در ۷۹۵ صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
+تظاهرات اصلی بیماری ها
__فصل۵۰:هیپرکلسمی و هایپوکلسمی
__فصل۸۰:تومور های نورواندوکرین دستگاه گوارش و پانکراس(ویژگی های عمومی تومور های نورواندوکرین دستگاه گوارش)
بخش۱۲)غدد و متابولیسم
قسمت۱-اندوکرینولوژی
__فصل۳۶۹:رویکرد به بیمار با اختلال غدد درون ریز
__فصل۳۷۰:مکانیسم های عملکرد هورمونی
__فصل۳۷۱:فیزیولوژی هورمون های هیپوفیز قدامی
__فصل۳۷۲:کم کاری هیپوفیز
__فصل۳۷۳:سندرم های مربوط به تومور های هیپوفیزی
__فصل۳۷۴:اختلالات نوروهیپوفیز
__فصل۳۷۵:فیزیولوژی و بررسی غده ی تیروئید
__فصل۳۷۶:هیپوتیروئیدی
__فصل۳۷۷:هیپرتیروئیدی
__فصل۳۷۸:بیماری های ندولار تیروئید و سرطان تیروئید
__فصل۳۷۹:اختلالات قشر آدرنال
__فصل۳۸۰:فئوکروموسیتوم
__فصل۳۸۱:نئوپلازی اندوکرین متعدد
__فصل۳۸۲:سندرم های اتوایمیون پلی اندوکرین
قسمت۲-پزشکی بر پایه نوع و جنسیت
__فصل۳۸۳:اختلالات تکامل جنسی
__فصل۳۸۴:اختلالات بیضه و دستگاه تناسلی مذکر
__فصل۳۸۵:اختلالات دستگاه تولید مثلی زنان
__فصل۳۸۶:اختلالات قاعدگی و درد لگنی
__فصل۳۸۷:هیرسوتیسم
__فصل۳۸۸:یائسگی و هورمون درمانی پس از یائسگی
__فصل۳۸۹:ناباروری و پیشگیری از بارداری
__فصل۳۹۰:اختلالات عملکرد جنسی
قسمت۳-چاقی،دیابت ملیتوس و سندرم متابولیک
__فصل۳۹۴:پاتوبیولوژی چاقی
__فصل۳۹۵:ارزیابی و کنترل چاقی
__فصل۳۹۶:دیابت شیرین(تشخیص، طبقه بندی و پاتوفیزیولوژی)
__فصل۳۹۷:دیابت شیرین(برخورد با بیماری و درمان)
__فصل۳۹۸:عوارض دیابت شیرین
__فصل۳۹۹:هیپوگلیسمی
__فصل۴۰۰:اختلالات متابولیسم لیپوپروتئین
__فصل۴۰۱:سندرم متابولیک
قسمت۴-اختلالات استخوان و متابولیسم مواد معدنی
__فصل۴۰۲:متابولیسم استخوان و مواد معدنی در سلامت و بیماری
__فصل۴۰۳:بیماری های غده ی پاراتیروئید و هومئوستاز کلسیم
__فصل۴۰۴:استئوپروز
__فصل۴۰۵:بیماری پاژه و سایر دیسپلازی های استخوان
قسمت۵-اختلالات متابولیسم واسطه ای
__فصل۴۰۶:اختلالات ارثی بافت همبند
__فصل۴۰۷:هموکروماتوز
__فصل۴۰۸:بیماری ویلسون
__فصل۴۰۹:پورفیری ها
__فصل۴۱۰:اختلالات متابولیسم پورین و پیریمیدین
__فصل۴۱۱:بیماری های ذخیره ی لیزوزومی
__فصل۴۱۲:بیماری های ذخیره ی گلیکوژن و سایر اختلالات ارثی متابولیسم کربوهیدرات
__فصل۴۱۳:اختلالات ارثی متابولیسم اسید های آمینه در بزرگسالان
__فصل۴۱۴:نقایص ارثی انتقال غشایی
__فصلA15:اطلس تظاهرات بالینی بیماری های متابولیک

نقد و بررسی

اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ – بیماری های غدد و متابولیسم

شابک-۱۳: ۹۷۸۹۶۴۹۸۷۸۸۳۶
اثر حاضر ترجمه ی ۴۶ فصل مربوط بیماری های غدد و متابولیسم ویراست بیستم Harrison’s principles of internal medicine است. علاقمندان به طب داخلی و رشته غدد درون ریز در تمام رده ها از دانشجویان، کارورزان و دستیاران تخصصی و فوق تخصصی و فارغ التحصیلان می توانند از این کتاب استفاده کنند. کتاب پیش رو همچنین حاوی اطلس تظاهرات بالینی بیماری های متابولیک است.

تحت نظارت:دکتر منوچهر نخجوانی /ترجمه:دکتر نیلوفر جوهری ورنوسفادرانی / دکتر سپیده طیبی

مباحث کتاب در ۷۹۵ صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
+تظاهرات اصلی بیماری ها
__فصل۵۰:هیپرکلسمی و هایپوکلسمی
__فصل۸۰:تومور های نورواندوکرین دستگاه گوارش و پانکراس(ویژگی های عمومی تومور های نورواندوکرین دستگاه گوارش)
بخش۱۲)غدد و متابولیسم
قسمت۱-اندوکرینولوژی
__فصل۳۶۹:رویکرد به بیمار با اختلال غدد درون ریز
__فصل۳۷۰:مکانیسم های عملکرد هورمونی
__فصل۳۷۱:فیزیولوژی هورمون های هیپوفیز قدامی
__فصل۳۷۲:کم کاری هیپوفیز
__فصل۳۷۳:سندرم های مربوط به تومور های هیپوفیزی
__فصل۳۷۴:اختلالات نوروهیپوفیز
__فصل۳۷۵:فیزیولوژی و بررسی غده ی تیروئید
__فصل۳۷۶:هیپوتیروئیدی
__فصل۳۷۷:هیپرتیروئیدی
__فصل۳۷۸:بیماری های ندولار تیروئید و سرطان تیروئید
__فصل۳۷۹:اختلالات قشر آدرنال
__فصل۳۸۰:فئوکروموسیتوم
__فصل۳۸۱:نئوپلازی اندوکرین متعدد
__فصل۳۸۲:سندرم های اتوایمیون پلی اندوکرین
قسمت۲-پزشکی بر پایه نوع و جنسیت
__فصل۳۸۳:اختلالات تکامل جنسی
__فصل۳۸۴:اختلالات بیضه و دستگاه تناسلی مذکر
__فصل۳۸۵:اختلالات دستگاه تولید مثلی زنان
__فصل۳۸۶:اختلالات قاعدگی و درد لگنی
__فصل۳۸۷:هیرسوتیسم
__فصل۳۸۸:یائسگی و هورمون درمانی پس از یائسگی
__فصل۳۸۹:ناباروری و پیشگیری از بارداری
__فصل۳۹۰:اختلالات عملکرد جنسی
قسمت۳-چاقی،دیابت ملیتوس و سندرم متابولیک
__فصل۳۹۴:پاتوبیولوژی چاقی
__فصل۳۹۵:ارزیابی و کنترل چاقی
__فصل۳۹۶:دیابت شیرین(تشخیص، طبقه بندی و پاتوفیزیولوژی)
__فصل۳۹۷:دیابت شیرین(برخورد با بیماری و درمان)
__فصل۳۹۸:عوارض دیابت شیرین
__فصل۳۹۹:هیپوگلیسمی
__فصل۴۰۰:اختلالات متابولیسم لیپوپروتئین
__فصل۴۰۱:سندرم متابولیک
قسمت۴-اختلالات استخوان و متابولیسم مواد معدنی
__فصل۴۰۲:متابولیسم استخوان و مواد معدنی در سلامت و بیماری
__فصل۴۰۳:بیماری های غده ی پاراتیروئید و هومئوستاز کلسیم
__فصل۴۰۴:استئوپروز
__فصل۴۰۵:بیماری پاژه و سایر دیسپلازی های استخوان
قسمت۵-اختلالات متابولیسم واسطه ای
__فصل۴۰۶:اختلالات ارثی بافت همبند
__فصل۴۰۷:هموکروماتوز
__فصل۴۰۸:بیماری ویلسون
__فصل۴۰۹:پورفیری ها
__فصل۴۱۰:اختلالات متابولیسم پورین و پیریمیدین
__فصل۴۱۱:بیماری های ذخیره ی لیزوزومی
__فصل۴۱۲:بیماری های ذخیره ی گلیکوژن و سایر اختلالات ارثی متابولیسم کربوهیدرات
__فصل۴۱۳:اختلالات ارثی متابولیسم اسید های آمینه در بزرگسالان
__فصل۴۱۴:نقایص ارثی انتقال غشایی
__فصلA15:اطلس تظاهرات بالینی بیماری های متابولیک

نمایش کامل نقد و بررسی
وزن 1.2 kg
نمایش همه مشخصات کالا
دیدگاه خود را در باره این کالا بیان کنید افزودن دیدگاه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

    هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.

پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید

ثبت پرسش
انصراف ثبت پرسش

محصولات مرتبط