کتاب فروشی انتشارات تیمورزاده

پیشنهاد انتشار کتاب

مشخصات اثر پیشنهادی

(در مورد کتاب های ترجمه یا افست)

شما میتوانید فایل خود را در داخل یکی از سایت های که بصورت رایگان میتوان داخل آنها فایل آپلود کرد بارگذازی نموده و سپس لینک دسترسی به فایل خود را برای ما بفرستید .

شما میتوانید در صورتی که ملاحظاتی در مورد اثر خود دارید که در فرم وجود ندارد برای ما اینجا بیان کنید.

مشخصات صاحب اثر