تخفیف روز جمعه سایت را از دست ندهید

هر جمعه در کتابفروشی آنلاین کتاب پزشکی انتشارات تیمورزاده تخفیف ویژه برای کتاب ها در نظر گرفته می شود.

سبد خرید خود را با کتاب های انتشارات تیمورزاده غنی کنید. خرید کتاب پزشکی این هفته با ۲۰ درصد تخفیف ویژه مختص خریداران کتاب علوم پزشکی و دانشگاهی است.

0